Psykologi i organisation och ledning
   
 
Författare:Kaufmann Geir , Kaufmann Astrid
Titel:Psykologi i organisation och ledning
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:590 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144111582
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 556 SEK exkl. moms
Psykologi i organisation och ledning ger en bred och grundlig intro­­duktion till organisations- och ledarskapspsykologi. Författarnas utgångspunkt är, som i tidigare upplagor, att redogöra för psyko­logiska principer och teorier som har stor betydelse för att vi ska förstå oss själva och andra bättre i arbetslivet.


I denna upplaga har författarna byggt vidare på de innehållsmässiga och pedagogiska grepp som har gjort boken till det mest använda introduktionsverket i organisationsbeteende i Skandinavien. Innehållet har vidareutvecklats och uppdaterats så att det ger en representativ bild av dagens kunskap inom fältet.

Psykologi i organisation och ledning är gediget forskningsbaserad.De teoretiska kunskaperna illustreras genom praktiska problem­ställningar rörande till exempel motivering av medarbetare, team­arbete, arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, stress, konflikter och konflikt­hantering, mobbning, organisationsförändringar och ledarskap.


Psykologi i organisation och ledning riktar sig främst till studenter inom arbets- och organisationspsykologi, ledarskap och företags­ekonomi. Den lämpar sig även för andra intresserade som vill ha en introduktion i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB