Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m.
Anmärkning:SOU 2000:88
Utgivningsår:2001
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:59
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB