Bokslutsboken 2017
– Svensk Redovisning
   
 
Titel:Bokslutsboken 2017 – Svensk Redovisning
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:456 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115434
Serie:Svensk Redovisning
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 489 SEK exkl. moms
BOKSLUTSBOKEN är en handbok för bokslut enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I bokens första del har därför K2- och K3-reglerna hänförts till individuella konton eller grupper av konton. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton. Boken innehåller typiskt sett följande återkommande rubriker på kontonivå.

• Kontots innehåll i korthet
• Allmänt om bokslutsregler
• Bokslut enligt K2
• Bokslut enligt K3
• Noter
• Observera särskilt vid bokslut
• Inkomstskatt
• Var man kan läsa mer om de aktuella reglerna

I bokens andra del återfinns ett antal fördjupningsavsnitt och exempel med tyngdpunkt på K2. Här förklaras och belyses ett antal områden som ofta upplevs som svåra eller komplicerade.

BOKSLUTSBOKENS innehåll tas fram av Srf konsulterna på uppdrag av BAS-intressenternas Förening, den organisation som ansvarar för innehållet och kontoplanen. Föreningens medlemmar är branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. I denna handbok finns den mest initierade och pålitliga information man kan få.
 
  © 2017 Jure AB