Kommunikation
– Samspel mellan människor
   
 
Författare:Nilsson Björn , Waldemarsson Anna-Karin
Titel:Kommunikation – Samspel mellan människor
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:165 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144110660
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 343 SEK exkl. moms
Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa?

Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, svåra samtal, konflikthantering, interkulturell kommunikation samt genusaspekter på kommunikation. Både praktiska och teoretiska exempel ges.

I denna fjärde omarbetade upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats, och nya kapitel om icke-verbal kommunikation, lyssnande, professionella samtal i arbetslivet och interkulturell kommunikation har tillkommit.

Boken passar för grundläggande utbildningar på högskolenivå och i arbetslivet. Den är också av intresse för alla som arbetar med människor inom personalledning, vård, skola, omsorg och service.
 
  © 2017 Jure AB