Ds 2001:53 Föräldrars samtycke till adoption, m.m.
   
 
Titel:Ds 2001:53 Föräldrars samtycke till adoption, m.m.
Utgivningsår:2001
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215454
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:53
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 130 SEK exkl. moms
Utifrån att barnen har rätt till sitt ursprung och att adoptioner ska ske med barnets bästa som grundläggande princip så föreslås i denna promemoria bl.a. två nya bestämmelser i föräldrabalken:

– Tillstånd till adoption ska ges om detta uppenbart är bäst för barnet, även om någon av föräldrarna motsätter sig adoptionen.
– Adoptivföräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att det är adopterat.
 
  © 2017 Jure AB