Den reviderade revisorsrollen
– En oren berättelse
   
 
Författare:Cassel Filip
Titel:Den reviderade revisorsrollen – En oren berättelse
Utgivningsår:1996
Omfång:260 sid.
Förlag:Nerenius & Santérus
ISBN:9188384950
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Denna bok är en handbok för yrkesverksamma revisorer samt ett debattinlägg om revisorns roll. Boken är även lämplig som kursbok på ekonomilinjen.

Är revision över huvud taget önskvärd eller ens möjlig? Hur stor nytta har man av vad revisorn sett - och vad var det egentligen han såg?
Här riktas en revisors vakande öga mot såväl bolag, myndigheter och uppdragsgivare som mot kollegerna inom revisorskåren.
Författaren intar dubbla roller och ser problemen både ur revisorns och ur vetenskapsteoretikerns perspektiv.
 
  © 2017 Jure AB