Prop. 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
   
 
Titel:Prop. 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
Utgivningsår:2017
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617144
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:144
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Funktionen ska fortsatt vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten, men tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.
 
  © 2017 Jure AB