Prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
   
 
Titel:Prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
Utgivningsår:2017
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:154
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder.

Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt här i landet under det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om bosättning i stället sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med vissa övergångsbestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB