Organisation och organisering
   
 
Författare:Eriksson-Zetterquist Ulla , Kalling Thomas , Styhre Alexander
Titel:Organisation och organisering
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:456 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147112142
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 480 SEK exkl. moms
Boken beskriver organisationsteorin från de tidigaste försöken att organisera merkantil verksamhet under antiken och medeltiden till dagens kunskapsbaserade arbete.

Den presenterar teoretiska perspektiv på organisationer kronologiskt och refererar skandinavisk organisationsteori. Den illustrerar teoretiska resonemang med exempel från såväl svenska som internationella företag och organisationer. Boken är grundläggande och lämpar sig väl för introduktionskurser.

Den fjärde upplagan har uppdaterats genomgående och ett flertal exempel från näringsliv och förvaltning har bytts ut och nya referenser och avsnitt har tillkommit. Organisation och organisering har publicerats i dansk översättning (2014) och i en omarbetad norsk upplaga (2014).
 
  © 2017 Jure AB