Prop. 2016/17:149 Bokföringsbrott i filialer
   
 
Titel:Prop. 2016/17:149 Bokföringsbrott i filialer
Utgivningsår:2017
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:149
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår ändringar som klargör att ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen för den svenska verksamheten.

Den som åsidosätter bokföringsskyldigheten i en sådan filial ska kunna göras ansvarig för bokföringsbrott. Förslagen berör även fysiska personer som är bosatta utomlands.

Syftet med förslagen är enbart att återställa rättsläget till det som var lagstiftarens avsikt vid reglernas tillkomst när det gäller ansvaret för bokföringsbrott i filialer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB