Medarbetarskap
– Så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar
   
 
Författare:Velten Johan , Tengblad Stefan , Heggen Runar
Titel:Medarbetarskap – Så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar
Utgivningsår:2017
Omfång:194 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147112746
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 378 SEK exkl. moms
I Medarbetarskap - så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar beskriver författarna hur man kan utveckla medarbetarskap med hjälp av dialog och samspel.

Även om visioner och strategier är mycket väl utformade kan de bli betydelselösa om de inte betyder något för medarbetarna i det dagliga arbetet. Medarbetarna kan vara engagerade i andra frågor och ha andra intressen än de som chefer på olika nivåer har. För att kunna skapa ett utvecklat medarbetarskap behövs ofta ett förändrat ledarskapsbeteende som betonar medarbetarnas betydelse och involverar dem i skapandet av organisationen. Det handlar också om att utveckla relationer baserade på ömsesidighet och förtroende snarare än kontroll och tvång.

Boken vänder sig i första hand till chefer som vill utvecklas i sin roll som ledare men även till HR-specialister och andra som vill förstå samspelet på arbetsplatsen med syftet att utveckla en välfungerande organisation.
 
  © 2017 Jure AB