Prop.2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret
   
 
Titel:Prop.2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret
Utgivningsår:2017
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617145
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:145
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag om att lagen om receptregister ska ändras. Personuppgifterna i receptregistret ska få behandlas om det är nödvändigt för registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Om ändamålet är registrering och redovisning till Socialstyrelsen föreslås även att förskrivningsorsak ska få redovisas. E-hälsomyndighetens uppgiftsskyldighet mot Socialstyrelsen ska även omfatta uppgifter om förskrivningsorsak.
 
  © 2017 Jure AB