Börsnotering - regler och ansvar
– En lärobok i börsrätt
   
 
Författare:af Sandeberg Catarina
Titel:Börsnotering - regler och ansvar – En lärobok i börsrätt
Utgivningsår:2001
Omfång:148 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784754
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Författaren ger en utförlig presentation av det svåröverskådliga regelverk som blir tillämpligt då ett bolag erbjuder allmänheten att investera i bolagets aktier. Den debatt som förs om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning visar att reglerna har ett betydande praktiskt intresse. I boken redogörs även för de civilrättsliga sanktioner som kan komma att drabba en uppgiftslämnare som offentliggjort vilseledande information, av oaktsamhet eller uppsåtligt.

Boken har tillkommit för att tillgodose behovet av en lättillgänglig lärobok på området, och är en förkortad och delvis omskriven version av doktorsavhandlingen Prospektansvaret – caveat emptor eller caveat venditor, utgiven 2001.
 
  © 2017 Jure AB