Att leda och arbeta i projekt
   
 
Författare:Lööw Monica
Titel:Att leda och arbeta i projekt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:185 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147089826
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 367 SEK exkl. moms
Boken ger en väl beprövad och stark struktur för hur projekt ska bedrivas. Du lär dig leda, styra, motivera och entusiasmera.

I boken presenteras framgångsfaktorerna för effektiva projekt liksom de vanligaste fallgroparna. Du lär dig även hur grupper fungerar – om roller och personligheter, kommunikation och konflikter. Checklistor och verktyg hjälper dig. Fyra praktikfall visar konkret hur företag och organisationer tillämpat bokens projektstruktur.
 
  © 2017 Jure AB