Finansiella instrument
– Kontoföring och rättsverkningar
   
 
Författare:Walin Gösta
Titel:Finansiella instrument – Kontoföring och rättsverkningar
Utgivningsår:2001
Omfång:172 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008460
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 176
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 1058 SEK exkl. moms
Med finansiella instrument avses här aktier och skuldförbindelser som endast kontoförs på s.k. avstämningsregister. Ett stort antal problem som följt med reglerna om dokumentlösa instrument och registreringen av överlåtelser och pantförskrivning m.m. uppmärksammas. Författaren belyser rättsverkningarna ingående med tanke på borgenärsskydd vid konkurs och utmätning m.m. samt vid konkurrens mellan överlåtelser inbördes och mellan överlåtelse och pantförskrivning.
Utöver registrering i avstämningsregister behandlas utförligt s.k. förvaltarregistrering såsom en underordnad form för registrering av finansiella instrument med en särskild problematik.
 
  © 2017 Jure AB