Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2016-17 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2016-17 Nr 4
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2017
Omfång:236 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT161704
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2016/17:4
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 236 SEK exkl. moms
Innehåll:

Artikel
- Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt – Europarättslig lagprövning och lärdomar av Åkerberg Fransson
Ulf Bernitz

- Företagshemligheter på vandring – Vandringsdegeneration?
Reinhold Fahlbeck

- Rule of Law – A Fig Leaf or Catalyst for Human Rights Law Implementation?
Ylva L. Hartmann

- Vanlig delgivning av uppsägning av hyreslokal – Inte samma sak som processrättslig delgivning?
Jakob Heidbrink

- Kreditvärderingsinstitutens civilrättsliga ansvar i svensk rätt
Emil Nästegård

- Högsta domstolens tolkning av entreprenadavtal
Isak Willborg

Expertgranskad artikel
- Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar. Del II: Giltighet och rättsverkan
Mattias Hjertstedt

- Stridsåtgärder i Högsta domstolen
Niklas Selberg, Erik Sjödin

Rättsfall
- Solidariskt gäldskap – Slut på funderingar?
Gunnar Brolin

- Condictio indebiti vid betalning till fel skattekonto
Nils-Bertil Morgell

- Fastighetsköp med motstridiga köpehandlingar – Köpekontraktet ges företräde
Jori Munukka

- Gränsdragningen mellan allmänna fastighetstillbehör och industritillbehör
Jori Munukka

- Skadeståndsberäkning när reparationskostnad överstiger värdeminskning
Marcus Radetzki

Skiljedomsrätt
- Vilken betydelse har prejudikat om domvilloklagan för bedömningen av klandermål rörande handläggningsfel? Del II
Lars Heuman

Recension
- Håkan Andersson m.fl., Uppsatser om försäkringsvillkor, Jure Förlag AB, Stockholm 2015, 354 s.
Jori Munukka

- Carl Espersson och Ulf Hellbacher, Patientskadelagen en kommentar m.m., Patientförsäkringsföreningen och Vulcan, 2016, 471 s.
Erland Strömbäck

Debatt
- Kritiskt tänkande jurister behövs – Juridiska fakultetsnämndens rambeslut i praktiken
Per Ahlin
 
  © 2017 Jure AB