Prop. 2016/17:190 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun
   
 
Titel:Prop. 2016/17:190 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun
Utgivningsår:2017
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617190
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:190
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram.

Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.
 
  © 2017 Jure AB