Prop. 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs
   
 
Titel:Prop. 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs
Utgivningsår:2017
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617191
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:191
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag på förtydligande i lag av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning.

För att ett sådant beslut ska kunna verkställas får en utlänning, om det behövs, omhändertas under högst 24 timmar, och om det finns särskilda skäl under ytterligare 4 timmar. Efter ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om förvar ska de åtgärder få vidtas som behövs för att utlänningen ska kunna få nödvändiga resehandlingar.
 
  © 2017 Jure AB