Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2
– Byggnader, Inventarier, Immateriella tillgångar, Nedskrivningar, Uppskrivningar, Lager mm.
   
 
Författare:Broberg Anette
Titel:Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 – Byggnader, Inventarier, Immateriella tillgångar, Nedskrivningar, Uppskrivningar, Lager mm.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:425 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176950586
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 496 SEK exkl. moms
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG (K2) är en praktisk vägledning för dig som upprättar årsredovisning för ett aktiebolag enligt K2-reglerna. Denna kommande upplaga är anpassad till de nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10).

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2.

Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Boken innehåller många praktiska exempel.

Denna upplaga är anpassad till de nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10).
 
  © 2017 Jure AB