Prop. 2016/17:203 Kriminalvårdssekretess
   
 
Titel:Prop. 2016/17:203 Kriminalvårdssekretess
Utgivningsår:2017
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617203
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:203
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Sekretess gäller inom Kriminalvården och övervakningsnämnderna för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut av Kriminalvården eller en övervakningsnämnd. Regeringen föreslår att sekretessen ska gälla även för uppgifter som förekommer i ett sådant beslut, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB