Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt
   
 
Författare:Stattin Daniel
Titel:Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:634 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370147
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 329 SEK exkl. moms
På de associations- och kapitalmarknadsrättsliga områdena finns numera en stor mängd specialförfattningar som inte återfinns i de traditionella lagböckerna. Det finns också en stor mängd andra normer, till exempel börsernas regelverk och takeover-regler eller EU-rättslig lagstiftning, som är minst lika viktiga som de svenska författningarna. Inte heller i de speciella publikationer som ges ut av till exempel FAR finns alla lagar, regler och självregleringsinstrument samlade i en bok. För den som arbetar med, eller studerar, associationsrätt eller kapitalmarknadsrätt är det naturligtvis nödvändigt att ha dessa normer lätt tillgängliga.

Denna lagtextsamling – som innehåller ett urval av den viktigaste lagstiftningen och självregleringen – vill fylla ett sådant behov.
 
  © 2017 Jure AB