Prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister
   
 
Titel:Prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister
Utgivningsår:2017
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617212
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:212
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.
 
  © 2017 Jure AB