Prop. 2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
   
 
Titel:Prop. 2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
Utgivningsår:2017
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617216
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:216
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år. Underhållsstöd ska därmed utbetalas med 1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 15 år och med 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

I propositionen föreslås också att det inkomstbelopp som den bidragsskyldiga föräldern får förbehålla sig för egna levnadskostnader ska höjas från 100 000 kronor till 120 000 kronor per år. Vidare föreslås att det belopp för barns inkomster som inte påverkar underhållsstödets storlek ska höjas från 48 000 kronor till 60 000 kronor per år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser februari 2018.
 
  © 2017 Jure AB