Bolagsledningens skadeståndsansvar
   
 
Författare:Dotevall Rolf
Titel:Bolagsledningens skadeståndsansvar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:265 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020059
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 685 SEK exkl. moms
Frågor som rör personligt ansvar för personer verksamma i ledningen för aktiebolag har tilldragit sig ett allt större intresse under de senaste åren. Denna bok behandlar styrelseledamots och verkställande direktörs
ansvar för skada som de genom oaktsamhet vållar bolaget eller tredje man. Utöver nordisk rätt uppmärksammas även amerikansk, engelsk och tysk rätt på området.

Den första upplagan av denna bok utkom 1999. Detta är den tredje omarbetade upplagan. Den vänder sig till dem som vill ha fördjupad kännedom om det ansvar som styrelseledamot och verkställande direktör har.
 
  © 2017 Jure AB