Prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
   
 
Titel:Prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
Utgivningsår:2017
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617220
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:220
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB