Prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017
   
 
Titel:Prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017
Utgivningsår:2017
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:2
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2017.
 
  © 2017 Jure AB