Beslutsmodeller i praktisk tillämpning
– Övningsbok
   
 
Författare:Edlund Per-Olov , Högberg Olle
Titel:Beslutsmodeller i praktisk tillämpning – Övningsbok
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:1993
Omfång:189 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144441037
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 198 SEK exkl. moms
Se även faktaboken.
 
  © 2017 Jure AB