Prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan
   
 
Titel:Prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan
Utgivningsår:2017
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslås att nya bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen.

Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra politiska partier.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB