Prop. 2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
   
 
Titel:Prop. 2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Utgivningsår:2017
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718012
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslås att nämnda övergångsbestämmelser upphävs och ändras. Kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård under 2018, ska istället inträda 30 dagar efter det har skickats en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar.

En ny lag 2016/17:106 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018.

Enligt övergångsbestämmelser ska lagen (1990:1404) om kommu-nernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävas genom den nya lagen. Den förra lagen ska dock fortsätta att tillämpas under år 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård.

I denna proposition föreslås att nämnda övergångsbestämmelser upphävs och ändras så att kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård, under 2018, i stället ska inträda 30 dagar efter det att en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har skickats.

Lagen ska träda i kraft den 2 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB