Regeringens skrivelse 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar
Utgivningsår:2017
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718013
Serie:Propositioner nr. 2017/18:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets underhåll av vägar (RiR 2017:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB