Prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
Utgivningsår:2017
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i
inkomstskattelagen justeras. Förslaget innebär att vid en
bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda
delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska
hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes verksamhet, dels i
det företag som äger företaget som prövningen avser, dels i ett annat
företag som ägs av det förstnämnda företaget.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB