Prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
   
 
Titel:Prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
Utgivningsår:2017
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718035
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen lämnar regeringen förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

Förslaget innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll, på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare, ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet i enlighet med kodexen om Schengengränserna.

Dessutom lämnar regeringen förslag till vissa justeringar av bestämmelser i utlänningslagen och passlagen som hänvisar till en tidigare version av kodexen om Schengengränserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.
 
  © 2017 Jure AB