Prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen
Utgivningsår:2017
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Den ökade digitaliseringen av samhället har inneburit ändrade kommunikationsmönster. Detta har gjort postmarknaden till en marknad i förändring, karakteriserad av kontinuerligt minskande brevvolymer. Åtgärder behöver vidtas för att se till att det fortsatt kommer att finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

I denna proposition föreslås därför att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om på vilket sätt den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning av postförsändelser ska fullgöras. Vidare föreslås att den som tillhandahåller en posttjänst ska lämna vissa uppgifter om sin ekonomi och verksamhet till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Det gäller uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av utvecklingen på postområdet och för bevakning av att posttjänsterna svarar mot samhällets behov och av att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare.
 
  © 2017 Jure AB