En likvärdig skola för alla
   
 
Författare:Scheutz Sverker
Titel:En likvärdig skola för alla
Utgivningsår:2017
Omfång:194 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789940
Serie:Institutet för utbildningsrätt nr. 3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms
Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det temat.

I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för alla betyder. Analyserna spänner över stora områden såsom vad människors lika värde har med likvärdighet i skolan att göra, till den motsättning som kan ses mellan en likvärdig skola för alla och skolans kompensatoriska uppdrag. Historiska, filosofiska och rättsvetenskapliga analyser blandas på ett intressant och givande sätt.

Juridiska fakulteten har inrättat IfU, som har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området. Med utbildningsrätt menar IfU insikt i och analys av

• alla de regler som styr målen för, innehållet i, organisationen av, styrningen av, tillsynen över och ansvaret för utbildning,
• de bevekelsegrunder och uppfattningar som ligger bakom dessa regler och
• de bevekelsegrunder och uppfattningar inom utbildningsområdet som inte vunnit gehör eller av andra skäl inte kommit till uttryck i skriftliga regler.
 
  © 2017 Jure AB