SOU 2017:90 Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
   
 
Titel:SOU 2017:90 Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
Utgivningsår:2017
Omfång:403 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247068
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om EU-bodelning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:90
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Familjerätt , EU-rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms
Lämnar de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs med anledning av EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden och EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Förklarar och tydliggör förordningarnas innebörd och tillämpning i ett svenskt sammanhang. Eftersom förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden har kopplingar till framför allt arvsförordningen och Bryssel II-förordningen har också ingått i utredningens uppdrag att belysa hur de olika förordningarna förhåller sig till varandra.
 
  © 2017 Jure AB