Prop. 2017/18:53 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension
   
 
Titel:Prop. 2017/18:53 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension
Utgivningsår:2017
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring föreslås en tydlig reglering av förtroendeuppdrag i arbetslöshetsförsäkringen.

- Det föreslås bland annat att förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska jämställas med förvärvsarbete.
- Vidare föreslås nya enhetliga regler om samordning av arbetslöshetsersättning och pension för alla som tar ut allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete.
- Det föreslås att samordning ska ske endast under den tid som den sökande får pension utbetalad.
- Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås kunna meddela föreskrifter om hur pensionen ska omräknas till dagsbelopp.
- Det föreslås även att det ska framgå tydligt av lagen att rätten till inkomstrelaterad ersättning förutsätter medlemskap under minst tolv sammanhängande månader.
- Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås kunna meddela föreskrifter om vissa avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret prövas.

I lagen om arbetslöshetskassor föreslås att:

- rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa ska gälla till månadsskiftet före den månad då den som ansöker om medlemskap fyller 65 år.
- Vidare föreslås att det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om fortsatt medlemskap till kassaföreståndaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB