Regeringens skrivelse 2017/18:97 Återkallelse av proposition Läsa, skriva, räkna
– en åtgärdsgaranti
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:97 Återkallelse av proposition Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti
Utgivningsår:2018
Omfång:3 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718097
Serie:Propositioner nr. 2017/18:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen har den 8 februari överlämnat denna skrivelse till riksdagen.
 
  © 2017 Jure AB