Prop.2017/18:138 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
   
 
Titel:Prop.2017/18:138 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
Utgivningsår:2018
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:138
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator.

Meningen med förslaget är främst att öka patientsäkerheten. Med legitimationen följer krav på lämplighet och kompetens. Legitimationen ska dessutom kunna återkallas om hälso- och sjukvårdskuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig för yrket.

Grund för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjuk-vårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska dock under en övergångsperiod kunna få legitimation om de har en socionomexamen eller någon annan likvärdig utbildning. De ska dessutom ha varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år med en relevant vidareutbildning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB