Regeringens skrivelse 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering
Utgivningsår:2018
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718141
Serie:Propositioner nr. 2017/18:141
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Riksrevisionen har granskat finansieringssystemet för kärnavfallshantering.

Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka om bedömningen av risken att staten får stå för kostnader för att ta hand om kärnkraftens restprodukter är välgrundad samt om den är samlat och transparent rapporterad. Granskningen har redovisats i rapporten Finansieringssystemet för kärnavfallshantering (RiR 2017:31).
 
  © 2017 Jure AB