Prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
Utgivningsår:2018
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:173
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att underhållsstödet höjs med 150 kronor per månad för barn som är 11–14 år och med 350 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år. Till och med den månad då barnet fyller 11 år blir underhållsstödet 1 573 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 11 blir underhållsstödet 1 723 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 15 blir underhållsstödet 2 073 kronor i månaden.

Regeringen föreslår att ändringen om att höja underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre träder i kraft 1 augusti 2018 och tillämpas från september 2018.

Regeringen föreslår att ändringen om att höja underhållsstödet för barn som är 11–14 år träder i kraft 1 januari 2019 och tillämpas från februari 2019.
 
  © 2017 Jure AB