Det agila företaget
– fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?
   
 
Författare:Francke Lennart , Nilsson Göran
Titel:Det agila företaget – fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?
Utgivningsår:2017
Omfång:312 sid.
Förlag:Roos &Tegnér
ISBN:9789187905605
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 280 SEK exkl. moms
Dynamiken och osäkerheten i omvärlden ökar och företag är utsatta för hård konkurrens. Mycket talar för att det är de verksamheter som är agila (och därmed bättre än konkurrenterna kan anpassa sig till sin närmiljö) som är vinnarna på sikt. Ändå går många i motsatt riktning och bygger alltmer byråkratiska och rigida styrsystem. Företagen blir som tungstyrda supertankers när de istället borde vara som flexibla fiskstim: decentraliserade, samspelta och snabba.

Den här väl underbyggda boken förklarar varför så många företag drivs enligt otidsenliga principer och argumenterar för fördelarna med ett agilt synsätt. Utifrån forskning och ett flertal fallstudier, inte minst av Handelsbanken, ger boken också vägledning i hur ett företag blir agilt, det vill säga är kundorienterat och långsiktigt snarare än ägarfokuserat och kortsynt, drivs av inre motivation snarare än yttre belöningar, har ett arbetssätt som baseras på förtroende snarare än detaljgranskning, och prioriterar anpassningsförmåga framför formell planering.
 
  © 2017 Jure AB