Regeringens skrivelse 2017/18:114 Strategisk exportkontroll 2017
– krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:114 Strategisk exportkontroll 2017 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2018
Omfång:105 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718114
Serie:Propositioner nr. 2017/18:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB