Regeringens skrivelse 2017/18:103 Kommittéberättelse
– kommittéernas verksamhet under 2017
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017
Utgivningsår:2018
Omfång:371 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718103
Serie:Propositioner nr. 2017/18:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms
I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.
 
  © 2017 Jure AB