Prop. 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning
Utgivningsår:2018
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718241
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:241
Ämnesord:Offentlig rätt , Immaterialrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att personer med syn- eller annan läsnedsättning ska få en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt.

Förslagen innebär att det införs en ny inskränkning i upphovsrätten som medför att en person med syn- eller annan läsnedsättning, eller någon som handlar på dennes vägnar, får framställa exemplar av böcker och andra skrifter i ett för honom eller henne tillgängligt format utan att först behöva inhämta godkännande från rättighetshavare. Även så kallade behöriga organ, till exempel bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet, ska få framställa sådana exemplar samt överföra och sprida exemplaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Upphovsmannen ska ha rätt till ersättning i vissa fall. Förslagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv och en EU-förordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 oktober 2018.
 
  © 2017 Jure AB