Första hjälpen ombord
   
 
Författare:Edman Dan , Snöberg Ingegerd
Titel:Första hjälpen ombord
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:144 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237223
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjöfart , Övrigt

Pris: 266 SEK exkl. moms
Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg.

Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical First Aid.

Första hjälpen ombord innehåller:
- Sjukvård till sjöss
- Första hjälpen
- Akuta skador
- Akuta sjukdomar
- Hypotermi
- Förflyttningsteknik

Dan Edman är legitimerad sjuksköterska och utbildad sjukvårdslärare. Han är verksam som universitetsadjunkt och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningar på Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola AB. Han arbetar också som sjuksköterska på akutmottagning.

Ingegerd Snöberg är utbildad distriktssköterska, filosofie magister i omvårdnad samt verksam som universitetsadjunkt och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.
 
  © 2017 Jure AB