Prop. 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
   
 
Titel:Prop. 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
Utgivningsår:2018
Omfång:190 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718260
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:260
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår vissa följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I huvudsak innebär förslagen att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser föreslagna i propositionen Ändrade mediegrundlagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB