Prop. 2001/02:73 Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen
   
 
Titel:Prop. 2001/02:73 Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen
Anmärkning:Se även Ds 2001:11, SOU 2001:97 och Prop. 2001/02:190.
Utgivningsår:2002
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB