Prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken
   
 
Titel:Prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken
Anmärkning:SOU 2001:3
Utgivningsår:2002
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102070
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:70
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB