Resultat, kapital och kassaflöde
– Övningsbok
   
 
Författare:Lönnqvist Rune
Titel:Resultat, kapital och kassaflöde – Övningsbok
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:221 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144121833
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 344 SEK exkl. moms
Denna övningsbok är främst avsedd att komplettera läroboken Resultat, kapital och kassaflöde av Dag Smith och innehåller ett 30-tal övningar inom områden som:

• flöden och bestånd – sambandet mellan resultat och balans
• innebörd och användning av begreppet eget kapital
• likviditetsberäkningar och kassaflödesanalyser
• resultat, balans och likviditet – tre bilder av företagets ekonomi
• nyckeltal.

Dessutom finns ett 30-tal övningar samt faktatexter kring löpande affärs­­­­redovisning i BAS-kontoplanen inom följande delområden:

• redovisning av moms
• olika metoder att redovisa kostnad för sålda varor
• redovisning av kassarabatter och dröjsmålsräntor
• redovisning vid export och import
• redovisning av lönekostnader
• redovisning av periodiseringar
• redovisning av skatt i aktiebolag.

Förutom fullständiga lösningar finns i den sjätte upplagan texter med vägledning i direkt anslutning till många övningar. Vägledningarna ger tips om arbetsgången i övningen samt ger ett kort referat av de normer och principer som illustreras i övningen. Dessutom har denna upplaga kompletterats med ett antal nya övningar där du kan få röstkommentarer via en webbläsare.
 
  © 2017 Jure AB