Prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
Anmärkning:SOU 2001:19, SOU 2001:37, SOU 1995:128 och SOU 1996:128.
Utgivningsår:2002
Omfång:73 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB